FORENINGEN GRUNNLOVEN § 112

Medstiftende organisasjoner

Greenpeace, Besteforeldrenes klimaaksjon, Spire, Natur og Ungdom, Concerned Students Norway, Forfatternes klimaaksjon § 112 og Concerned Artists Norway

Styre

Aleksander Melli (styreleder), Mari Seilskjær (nestleder), Truls Gulowsen (leder Greenpeace), Mette Newth (Besteforeldrenes klimaaksjon), Mari Gjengdal (Spire), Torgeir Vestre (Natur og Ungdom), Astrid Nordang (Forfatternes klimaaksjon) og Erling Fjeldaas (Concerned Students Juss).

Hvem er vi?

Foreningen Grunnloven § 112 ble stiftet 30. september 2015. Formålet er å være et nav for operasjonalisering og formidling av Grunnlovens miljøparagraf, samt en kunnskapsbase for eventuelle søksmål i de tilfeller der bestemmelsen blir overtrådt. Vi ønsker å være en arena for faglig diskusjon i krysningspunktet mellom juss og folkelig klimaaktivisme.

Arbeid i 2016

I 2016 konsentrerer Foreningen Grunnloven § 112 seg hovedsakelig om et klimasøksmål for å stoppe oljeutvinning i Arktis. Målet er å stanse den 23. konsesjonsrunden i Barentshavet. Regjeringen har delt ut letelisenser i Barentshavet og vil åpne for oljeboring i Arktis, stikk i strid med vitenskapelige og juridiske råd om overholdelse av togradersmålet og våre grunnlovsfestede rettigheter.

I vår og sommer har vi arbeidet med å utrede rettslige og praktiske spørsmål for å forberede søksmålet, sammen med saksøkerne, Greenpeace og Natur og Ungdom. Foreningen er ikke medsaksøker, men har nedsatt et juridisk råd ledet av høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen, og har også bidratt til å etablere en arbeidsgruppe som mobiliserer rundt søksmålet. Etter at stevningen ble overlevert Oslo tingrett 18. oktober i år (du kan lese hele stevningen her som pdf) vil Foreningen arbeide med å utrede andre aspekter av miljøretten og Grunnlovens miljøparagraf.

Å donere penger til klimasøksmål.no betyr å være med på å finansiere en rettssak som kan få historisk betydning langt utover Norges grenser – med bunnsolid forankring i juridisk fagkompetanse. En donasjon er det mest konkrete bidraget du kan gi for å holde en betydelig del av Norges fossile ressurser der de for enhver pris må bli liggende i klimakrisens tid: under jorda.

Oljeleting i Arktis er ikke bare et norsk anliggende. Et søksmål i Norge vil derfor vekke internasjonal oppsikt og bli en viktig del av klimakampen globalt. Det reises allerede klimarelaterte søksmål i en rekke land, en ny strategi i klimakampen som vil få stadig større betydning i årene som kommer.

Les rapporten “Er oljeutvinning i Arktis lovlig?”.